Dziennik Pracy

Zaloguj

 

~~ opis ~~

Prawa dostępu do notatek
Dyrektor i Pracownik administracyjny widzą wszystkie notatki.
Pozostali pracownicy mają podgląd na:

  • Notatki utworzone przez siebie
  • Notatki organizacyjne dotyczące uczestników dziennych oraz uczestników całodobowych
  • Notatki dotyczące uczestników będących pod ich opieką

Jeśli notatka dotyczy jakichś uczestników i jednocześnie jest notatką organizacyjną, to wszyscy pracownicy ją widzą. Podobnie jeśli notatka dotyczy kilku uczestników i wśród nich znajduje się uczestnik będący pod opieką pracownika, to ten pracownik tą notatkę widzi.

Działanie zakładek
Dziennik osobisty
Wyświetlają się notatki utworzone przez zalogowanego pracownika.

Uczestnicy dzienni i Uczestnicy całodobowi
Dyrektor i Pracownik administracyjny widzą wszystkie notatki, które dotyczą jakiegoś uczestnika z grupy „Uczestnicy dzienni” lub są organizacyjne i dotyczą grupy „Uczestnicy dzienni”.
Pracownicy widzą tylko notatki organizacyjne z grupy „Uczestnicy dzienni”. Jeśli notatka dotyczy jakichś uczestników i jednocześnie jest notatką organizacyjną z grupy „Uczestnicy dzienni”, to pracownik tą notatkę widzi.

Moi Uczestnicy
Pracownicy widzą notatki dotyczące swoich uczestników. Jeśli notatka dotyczy kilku uczestników i wśród nich jest uczestnik będący pod opieką pracownika, to ten pracownik tą notatkę widzi. Dyrektor i Pracownik administracyjny nie posiadają tej zakładki.

Działanie filtrowania
*autor
Wyświetlają się notatki, których autorami są wybrani w tym miejscu pracownicy. Jeśli z listy rozwijanej wybrana zostanie opcja „Pokaż wszystkie”, to wszystkie notatki zostaną wyświetlone.

*uczestnik
Wyświetlają się notatki dotyczące wybranych w tym miejscu uczestników. Jeśli notatka dotyczy kilku uczestników i wśród nich znajduje się uczestnik wybrany w tym miejscu, to notatka ta zostanie wyświetlona. Jeśli z listy rozwijanej wybrana zostanie opcja „Pokaż wszystkie”, to wszystkie notatki zostaną wyświetlone.

*czas
Wyświetlają się notatki utworzone w w wybranym przedziale czasu. Jeśli wybrana zostanie tylko początkowa data, to wyświetlone zostaną notatki utworzone w czasie od podanej daty do dnia dzisiejszego. Jeśli wybrana zostanie tylko data końcowa, to wyświetlone zostaną wszystkie notatki utworzone nie później niż w wybranym dniu. Jeśli żadna z dat nie zostanie wybrana, to wszystkie notatki zostaną wyświetlone.

*ważność
Wyświetlają się tylko notatki o wybranej ważności. Jeśli wybrana zostanie opcja „Pokaż wszystkie” to wszystkie notatki zostaną wyświetlone.
W przypadku wybrania warunków w kilku kategoriach, np. notatek dotyczących określonych uczestników utworzonych w określonym czasie, wyświetlone zostaną tylko te notatki, które spełniają wszystkie z postawionych warunków.

Edytowanie notatek

  • Dyrektor może edytować wszystkie notatki
  • Pracownicy mogą edytować notatki utworzone przez siebie

Drukowanie notatek
Po kliknięciu w przycisk „Drukuj notatki” wydrukowane zostaną notatki aktualnie wyświetlone.

Notatki indywidualne
Aby przejść do notatek indywidualnych dotyczących uczestnika należy przejść do zakładki „Uczestnicy” i kliknąć w przycisk „Notatki” w wierszu z informacjami na temat danego uczestnika.
Notatki indywidualne wyglądają podobnie, jak notatki zwykłe. Różnią się tym, że dotyczą tylko jednego uczestnika. Tworzy się je w taki sam sposób, jak zwykłe notatki. Prawa dostępu do nich są takie same, jak w przypadku zwykłych notatek. Edycja notatek przebiega w ten sam sposób, jak w przypadku „zwykłych” notatek.
Notatki indywidualne są odrębnym rodzajem notatek, tzn. nie wyświetlają się razem ze „zwykłymi” notatkami. „Zwykłe” notatki nie wyświetlają się po wejściu w notatki indywidualne dotyczące któregoś z uczestników.

Terminarz
Terminarz pozwala na tworzenie notatek dotyczących najbliższych planowanych/spodziewanych wydarzeń. Notatki w terminarzu wyglądają tak samo, jak notatki „zwykłe”. Tworzy się je w ten sam sposób, jak zwykłe notatki. Widoczność notatek w terminarzu jest taka sama, jak notatek zwykłych. Prawa do edycji tych notatek także są takie same jak notatek „zwykłych”. Aby przejść to terminarza, należy nacisnąć przycisk „Terminarz” w menu głównym.
Notatki w terminarzu różnią się od notatek zwykłych tym, że dotyczą przyszłych wydarzeń. Podczas tworzenia wydarzenia w terminarzu należy podać jego datę. Podczas edycji wydarzenia w terminarzu można tą datę zmienić.
Notatki/wydarzenia w terminarzu nie wyświetlają się razem z notatkami „zwykłymi”, a zwykłe notatki nie wyświetlają się w terminarzu – są to odrębne rodzaje notatek.
W przeciwieństwie do notatek „zwykłych” notatki w terminarzu wyświetlają się posortowane od tych, które dotyczą najbliższych wydarzeń, do tych które dotyczą wydarzeń najodleglejszych – nie ma znaczenia kolejność ich dodawania, jak ma to miejsce w przypadku notatek zwykłych, ale daty wydarzeń, których dotyczą.
W normalnym widoku terminarza wyświetlane są tylko wydarzenia, które dotyczą przyszłych wydarzeń. Dostęp do notatek/wydarzeń przeszłych jest cały czas dostępny poprzez filtrowanie.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres: kacpergarbal@gmail.com

Copyright © Kacper Garbal ®. All rights reserved.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status