Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe ” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zabieranych w sposób selektywny wraz z dzierżawą pojemnika w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Jaszczowie” nr sprawy

COM.2610.1.3.2022

obrazek

COM.2610.1.2.2021 Jaszczów, 13.06.2022

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa pamięci do przechowywania danych do Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie” nr sprawy COM.2610.1.2.2022

obrazek

COM.2610.1.1.2021

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi na odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie” nr sprawy COM.2610.1.1.2022

obrazek

COM.2610.1.7.2021

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p/poż. oraz Inspektora Danych Osobowych w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie” nr sprawy COM.2610.1.7.2021

obrazek

COM.2610.1.8.2021 Jaszczów, 2021

Zapytanie ofertowe na „Obsługę finansowo – księgową w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie”
nr sprawy COM.2610.1.8.2021

obrazek

COM.2610.1.6.2021 Jaszczów, 02.12.2021

Zapytanie ofertowe na „Kompleksową usługę sprzątania Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie”

obrazek

COM.2610.1.5.2021 Jaszczów, 02.12.2021

Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie oraz dostawę wyżywienia dla Uczestników na pobycie dziennym oraz całodobowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie”

obrazek

COM.2610.1.4.2021 Jaszczów, 02.12.2021

Zapytanie ofertowe na „Usługę transportu osób niepełnosprawnych do Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego
w Jaszczowie w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022r”

obrazek

Notatka z wyboru ofert „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie” znak sprawy COM.I.2610.1.3.2021

obrazek

Zapytanie ofertowe na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie” znak sprawy COM.I.2610.1.3.2021

obrazek

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie” znak sprawy COM.I.2610.1.2.2021

obrazek

COM.I.2610.1.2.2021

Zapytanie ofertowe na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego”

obrazek

COM.I.2610.1.1.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

obrazek

COM.I.2610.1.1.2021

Zapytanie ofertowe na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego”

obrazek

COM.I.2610.1.7.2020

Zapytanie ofertowe na Zapytanie ofertowe na obsługę finansowo – księgową Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie

obrazek

COM.I.2610.1.6.2020

Zapytanie ofertowe na „Kompleksową usługę sprzątania Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie”

obrazek
obrazek

COM.I.2610.1.5.2020

Zapytanie ofertowe na „Usługę transportu osób osób niepełnosprawnych do Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie”

obrazek

COM.I.2610.1.4.2020 Jaszczów, dn. 10.11.2020r

Zapytanie ofertowe na Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie

obrazek

Notatka z wyboru ofert „Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników na pobycie dziennym i całodobowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie” nr sprawy COM.2610.1.3.2020

COM.I.2610.1.3.2020                                                Jaszczów, dn. 09.11.2020r.

Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie oraz dostawę wyżywienia dla Uczestników na pobycie dziennym oraz całodobowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie”

obrazek

COM.I.272.1.2.2020                                                Jaszczów, dn. 28.10.2020r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz Inspektora Danych Osobowych w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym  w Jaszczowie.

obrazek

COM.I.2610.2.2020                                                        Jaszczów, dn. 08.10.2020

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym  
w Jaszczowie.

obrazek

COM.I.2610.1.2020                                                        Jaszczów, dn. 08.10.2020

Zapytanie ofertowe na na zakup i dostawę 2 sztuk komputerów przenośnych wraz z instalacją oprogramowania
dla Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym  w Jaszczowie

Załączniki:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status