Dziennik pracy

Zaloguj

~~ opis ~~

Prawa dostępu do notatek
Dyrektor i Pracownik administracyjny widzą wszystkie notatki.
Pozostali pracownicy mają podgląd na:

  • Notatki utworzone przez siebie
  • Notatki organizacyjne dotyczące uczestników dziennych oraz uczestników całodobowych
  • Notatki dotyczące uczestników będących pod ich opieką

Jeśli notatka dotyczy jakichś uczestników i jednocześnie jest notatką organizacyjną, to wszyscy pracownicy ją widzą. Podobnie jeśli notatka dotyczy kilku uczestników i wśród nich znajduje się uczestnik będący pod opieką pracownika, to ten pracownik tą notatkę widzi.

Działanie zakładek
Dziennik osobisty
Wyświetlają się notatki utworzone przez zalogowanego pracownika.

Uczestnicy dzienni i Uczestnicy całodobowi
Dyrektor i Pracownik administracyjny widzą wszystkie notatki, które dotyczą jakiegoś uczestnika z grupy „Uczestnicy dzienni” lub są organizacyjne i dotyczą grupy „Uczestnicy dzienni”.
Pracownicy widzą tylko notatki organizacyjne z grupy „Uczestnicy dzienni”. Jeśli notatka dotyczy jakichś uczestników i jednocześnie jest notatką organizacyjną z grupy „Uczestnicy dzienni”, to pracownik tą notatkę widzi.

Moi Uczestnicy
Pracownicy widzą notatki dotyczące swoich uczestników. Jeśli notatka dotyczy kilku uczestników i wśród nich jest uczestnik będący pod opieką pracownika, to ten pracownik tą notatkę widzi. Dyrektor i Pracownik administracyjny nie posiadają tej zakładki.

Działanie filtrowania
*autor
Wyświetlają się notatki, których autorami są wybrani w tym miejscu pracownicy. Jeśli z listy rozwijanej wybrana zostanie opcja „Pokaż wszystkie”, to wszystkie notatki zostaną wyświetlone.

*uczestnik
Wyświetlają się notatki dotyczące wybranych w tym miejscu uczestników. Jeśli notatka dotyczy kilku uczestników i wśród nich znajduje się uczestnik wybrany w tym miejscu, to notatka ta zostanie wyświetlona. Jeśli z listy rozwijanej wybrana zostanie opcja „Pokaż wszystkie”, to wszystkie notatki zostaną wyświetlone.

*czas
Wyświetlają się notatki utworzone w w wybranym przedziale czasu. Jeśli wybrana zostanie tylko początkowa data, to wyświetlone zostaną notatki utworzone w czasie od podanej daty do dnia dzisiejszego. Jeśli wybrana zostanie tylko data końcowa, to wyświetlone zostaną wszystkie notatki utworzone nie później niż w wybranym dniu. Jeśli żadna z dat nie zostanie wybrana, to wszystkie notatki zostaną wyświetlone.

*ważność
Wyświetlają się tylko notatki o wybranej ważności. Jeśli wybrana zostanie opcja „Pokaż wszystkie” to wszystkie notatki zostaną wyświetlone.
W przypadku wybrania warunków w kilku kategoriach, np. notatek dotyczących określonych uczestników utworzonych w określonym czasie, wyświetlone zostaną tylko te notatki, które spełniają wszystkie z postawionych warunków.

Edytowanie notatek

  • Dyrektor może edytować wszystkie notatki
  • Pracownicy mogą edytować notatki utworzone przez siebie

Drukowanie notatek
Po kliknięciu w przycisk „Drukuj notatki” wydrukowane zostaną notatki aktualnie wyświetlone.

Notatki indywidualne
Aby przejść do notatek indywidualnych dotyczących uczestnika należy przejść do zakładki „Uczestnicy” i kliknąć w przycisk „Notatki” w wierszu z informacjami na temat danego uczestnika.
Notatki indywidualne wyglądają podobnie, jak notatki zwykłe. Różnią się tym, że dotyczą tylko jednego uczestnika. Tworzy się je w taki sam sposób, jak zwykłe notatki. Prawa dostępu do nich są takie same, jak w przypadku zwykłych notatek. Edycja notatek przebiega w ten sam sposób, jak w przypadku „zwykłych” notatek.
Notatki indywidualne są odrębnym rodzajem notatek, tzn. nie wyświetlają się razem ze „zwykłymi” notatkami. „Zwykłe” notatki nie wyświetlają się po wejściu w notatki indywidualne dotyczące któregoś z uczestników.

Terminarz
Terminarz pozwala na tworzenie notatek dotyczących najbliższych planowanych/spodziewanych wydarzeń. Notatki w terminarzu wyglądają tak samo, jak notatki „zwykłe”. Tworzy się je w ten sam sposób, jak zwykłe notatki. Widoczność notatek w terminarzu jest taka sama, jak notatek zwykłych. Prawa do edycji tych notatek także są takie same jak notatek „zwykłych”. Aby przejść to terminarza, należy nacisnąć przycisk „Terminarz” w menu głównym.
Notatki w terminarzu różnią się od notatek zwykłych tym, że dotyczą przyszłych wydarzeń. Podczas tworzenia wydarzenia w terminarzu należy podać jego datę. Podczas edycji wydarzenia w terminarzu można tą datę zmienić.
Notatki/wydarzenia w terminarzu nie wyświetlają się razem z notatkami „zwykłymi”, a zwykłe notatki nie wyświetlają się w terminarzu – są to odrębne rodzaje notatek.
W przeciwieństwie do notatek „zwykłych” notatki w terminarzu wyświetlają się posortowane od tych, które dotyczą najbliższych wydarzeń, do tych które dotyczą wydarzeń najodleglejszych – nie ma znaczenia kolejność ich dodawania, jak ma to miejsce w przypadku notatek zwykłych, ale daty wydarzeń, których dotyczą.
W normalnym widoku terminarza wyświetlane są tylko wydarzenia, które dotyczą przyszłych wydarzeń. Dostęp do notatek/wydarzeń przeszłych jest cały czas dostępny poprzez filtrowanie.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres: kacpergarbal@gmail.com

Copyright © Kacper Garbal ®. All rights reserved.